*

Zonder ‘Europees’ denken geen Europese betaalmarkt

dnb“Zonder een uniforme Europese betaalgemeenschap zal er minder voorspoed en minder economische groei zijn. Wat we dus nodig hebben, is één vorm van betalingsverkeer, dat overal werkt, altijd werkt, modern werkt en veilig werkt.” Het zijn rake woorden van Frank Elderson, directeur bij de Nederlandsche Bank, tijdens het congres Toekomst van Betalingsverkeer dat eind juni plaatsvond. In zijn speech laat hij weten dat het nu tijd wordt om de vruchten te plukken van de investeringen voor SEPA, maar dat dit alleen mogelijk is wanneer Europa gezamenlijk optrekt.  Lees meer

Van korte termijn naar lange termijn: hoe banken zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld

NVB_Willem de Vocht_5841Zoals in iedere sector heeft ook de bankensector te maken met veranderende omstandigheden. Bezuinigingen en de verschuiving naar internetdienstverlening leiden tot het sluiten van bankkantoren en de komst van online zorgt ervoor dat de taak van consultants verandert van informatieverstrekker naar ware adviseurs. Feit is dat onze maatschappij niet zonder banken kan. Het beheren van spaargeld van klanten en het verstrekken van krediet aan consumenten die bijvoorbeeld een huis willen kopen; dit zijn twee activiteiten die banken uitvoeren. Maar wat doet een bank nog meer? Hoeveel banken zijn er eigenlijk in Nederland? En waarom is het zo belangrijk om een grote diversiteit aan banken te hebben? Willem de Vocht, adviseur consumentenzaken van de Nederlandse Vereniging van Banken, geeft meer duiding over wat precies de functie is van banken in onze samenleving.

Volgens De Vocht vervullen banken kortweg drie kernrollen: het faciliteren van betalingsverkeer, het verstrekken van krediet en het geven van advies. Als eerste is daar de nutsfunctie van de banken, het faciliteren van betalingsverkeer. Banken maken het mogelijk dat alle inwoners van Nederland de mogelijkheid hebben om geld dat ze niet direct nodig hebben weg te zetten en weer kunnen opnemen op het moment dat ze het wel nodig hebben. Daarnaast worden bankpassen verstrekt, waarmee het mogelijk is voor consumenten om geld op te nemen en te betalen in fysieke en online winkels. Lees meer

Tienduizenden bedrijven zijn nog niet klaar voor SEPA

ibanMet nog maar een paar weken op de klok, blijkt dat er nog steeds veel Nederlandse bedrijven niet op tijd klaar zijn voor de overgang naar SEPA. Nederland stapt op 1 augustus definitief over op SEPA en het bijbehorende IBAN-rekeningnummer en kan er dus geen gebruik meer worden gemaakt van de oude bankrekeningnummers. Een artikel op de voorpagina van het Algemeen Dagblad vandaag leert ons dat er nog tienduizenden bedrijven niet over zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) noemt de situatie bij 2500 bedrijven zelfs ‘kritisch’.

De plannen voor een overgang naar het Europese betalingssysteem zijn net zo oud als de invoering van de euro zelf. Hoewel landen, bedrijven en consumenten een lange voorbereidingstijd hadden, bleek al redelijk snel dat de orignele invoeringsdatum van 1 februari 2014 niet voor iedereen haalbaar was. De Europese Commissie besloot toen om de deadline met een half jaar te verlengen, tot 1 augustus. Vanaf die dag is het echt niet meer mogelijk om te werken met de oude rekeningnummers, waardoor bedrijven geen geld meer kunnen incasseren en dus in betaalmoeilijkheden kunnen komen. Lees meer

DNB: het stoppen met het omzetten van rekeningnummers naar IBAN is geen kwestie van willen

JuffermansDeze blog is gebaseerd op een blog van De Nederlandsche Bank. Het artikel verscheen op 16 juli en is geschreven door Bernard Juffermans, programmamanager SEPA Nederland. 

De Nederlandse banken stoppen op 1 augustus met het automatisch omzetten van rekeningnummers naar IBAN. Hier is onder de Nederlandse bevolking veel onbegrip over, want als het nu kan, waarom zou deze extra dienst dan moeten verdwijnen? Het is zo dat banken niet zelf willen stoppen met het omzetten van rekeningnummers, ze moeten onder andere stoppen vanwege Europese wetgeving.

Eén munt, één manier van giraal betalen

De invoering van IBAN en de achterliggende technologie van SEPA komt voort uit de eenwording van Europa en het gebruiken van één munteenheid in de deelnemende landen. Een logisch vervolg op het voeren van één munt (de euro) is het uniformeren van het girale betalingsverkeer; precies de reden waarom SEPA is ingevoerd. Ook wordt de nationale betaalinfrastructuur omgezet naar één Europese infrastructuur, SEPA. Alle deelnemende landen van de Europese Unie hebben per 1 augustus 2014 een bankrekeningnummer dat op nagenoeg dezelfde wijze is opgebouwd. In het ene land bestaat het IBAN uit vijftien karakters, in het andere land uit 31 karakters, maar de opbouw en logica is overal hetzelfde.

Lees meer

Is de cloud de heilige graal voor banken als het gaat om mobiel betalen?

EquensBellIDDe proef met mobiel betalen in Leiden werd eind vorig jaar door  participerende banken, mobiele operator, ondernemers en consumenten als positief ervaren. Door een virtuele bankpas op de SIM-kaart te plaatsen werden contactloze betalingen met de mobiele telefoon mogelijk gemaakt in Leiden. De banken hadden er ook voor kunnen kiezen om de virtuele betaalpas op de telefoon zelf te plaatsen of zelfs op een SD kaart.

Voor de consument maakt het niet uit welke techniek wordt gebruikt voor mobiel betalen, want de handeling van mobiel betalen in de winkel blijft in principe gelijk. Banken willen in de toekomst minder afhankelijk zijn van derde partijen zoals mobiele operators en mobiele telefoon leveranciers. Het plaatsen van de virtuele bankpas in de ‘cloud’ lijkt dit mogelijk te maken. Lees meer

Omgaan met digitaal geld: tijd voor een zakgeld-app

12426376_SNog niet zo heel lang geleden was het gemakkelijker om jongeren te leren hoe ze met geld moeten omgaan. Elke week kregen ze zakgeld in klinkende munt, wie voor ‘iets groots’ wilde sparen deed er verstandig aan om wat op te potten, en als het spaarvarken leeg was, dan was het geld simpelweg op.

Maar tijden zijn veranderd. We kennen allemaal de berichten in de media van jongeren die in de financiële problemen komen omdat ze geen overzicht meer hebben in hun inkomsten en uitgaves, of het nu komt door mobiele telefoonabonnementen, credit cards of misleidende advertenties in mobiele apps.

Lees meer

Een Europese bankrekening voor iedereen?

Ayse Equens 2_nOp 15 april 2014 heeft de Europese Commissie (EC) een persbericht gepubliceerd betreffende de invoering van basisbankdiensten op pan-Europees niveau. Met deze richtlijn beoogt de EC de toegang tot de basisbankdiensten binnen de EU te harmoniseren. Volgens de EC is deze richtlijn noodzakelijk omdat er naar schatting 58 miljoen EU burgers zijn zonder toegang tot basisbankdiensten. Daarnaast is toegang tot basisbankdiensten niet EU-breed geregeld en zijn er grote verschillen binnen de lidstaten. Aan het woord is Ayse Zoodsma-Sungur, beleidsadviseur van De Nederlandsche Bank om uit te leggen wat de gevolgen zijn van deze richtlijn.

Gelden de plannen van de Europese Commissie ook voor Nederland?

“Jazeker. Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die EU-landen moeten bereiken, maar laat hen de keuze van de middelen. Richtlijnen worden gebruikt om de nationale wetgeving te harmoniseren, in het bijzonder voor de verwezenlijking van de interne markt. Richtlijnen kunnen tot één, meerdere of alle EU-landen gericht zijn. De beginselen uit de richtlijn hebben voor de burgers pas gevolgen nadat de nationale wetgever haar wetgeving heeft aangepast. Elke richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet gebeuren. Deze termijn geeft de lidstaten de nodige tijd om de nationale omstandigheden in aanmerking te nemen.”  Lees meer

Raet voegt functionaliteit aan Betaal Manager toe; salarisbetalingen in één keer en op dezelfde manier goedkeuren

Raet logoVoor veel bedrijven en organisaties is betalingsverkeer geen kernactiviteit. Desalniettemin is een geruisloze afhandeling van betalingen wel één van de belangrijkste randvoorwaarden waaraan een bedrijf of organisatie moet voldoen. Niet alleen met het oog op de continuïteit maar ook vanuit goed ondernemerschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bedrijven waar mogelijk betalingsverkeer uitbesteden. Bijvoorbeeld voor de maandelijkse uitbetaling van salarissen.

Administratiekantoren nemen dit deel dan uit handen waardoor het bedrijf zich niet meer hoeft te buigen over het gebruik van verschillende bankrekeningen, tokens, pincodes, aanleveringsvormen of procedures. Het administratiekantoor wordt op die manier gedelegeerd verantwoordelijk voor het adequaat uitbetalen van salarissen. Maar de overgang naar SEPA heeft het deze administratiekantoren niet op alle fronten gemakkelijker gemaakt. Met name het goedkeuren – het autoriseren – van salarisbetalingen is complexer geworden. Lees meer

Neem deel aan de discussie over de verdere ontwikkeling van de SCT- en SDD-systemen: minder flexibiliteit, meer harmonisatie?

Javier Santamaria 20100902 II

Dit is een gastblog van Javier Santamaria, Voorzitter van de European Payments Council. 

Integratie binnen de Europese Unie volgt meestal niet de weg van de minste weerstand, maar is gebaseerd op incrementele voorwaartse stappen over een langere periode.Een goed voorbeeld hiervan is SEPA. Aan deze Single European Payments Area wordt al ruim 14 jaar gewerkt, in gang gezet door diverse Europese initiatieven voor het harmoniseren van de eurobetaalmarkt. Tot nog toe heeft men wel ingezien dat voor de overstap van miljoenen marktdeelnemers naar geharmoniseerde SEPA-betaalsystemen en technische standaarden een bepaalde mate van flexibiliteit noodzakelijk is.Deze blog biedt een overzicht van de verschillen die er op dit moment binnen SEPA bestaan.

Nu de overgang naar SEPA Credit Transfer (SCT) en SEPA Direct Debit (SDD) in de eurozone bijna is voltooid, blijft de vraag of de meerderheid van de belanghebbenden bereid is om op den duur een aantal of zelfs alle opties, uitzonderingen, ontheffingen en variaties op te geven, ten bate van verdere harmonisatie.

Een overzicht van de opties, variaties, uitzonderingen en ontheffingen die SEPA op dit moment kent

Zowel SCT als SDD bevatten verplichte en optionele onderdelen

Uit gesprekken met belanghebbenden blijkt dat de behoeften van bankklanten met betrekking tot SEPA-betaalsystemen aanzienlijke verschillen vertonen bij klantsegmenten en SEPA-landen. Bij dat laatste moet vooral rekening worden gehouden met het feit dat 98 procent van alle retailbetalingen binnen landsgrenzen worden gedaan. Gebruikers van betaalservices zijn niet alleen verdeeld in betalers en ontvangers van wie de betaalbehoeften verschillen. Klanten van Payment Service Providers (PSP) vormen een breed scala van belangengroepen, zoals consumenten, overheden, grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Grote ondernemingen en het mkb kunnen nationaal, regionaal of zelfs wereldwijd actief zijn. In een omgeving met meerdere landen, zoals SEPA, bestaan er zelfs binnen bepaalde klantsegmenten uiteenlopende opvattingen over welke voorzieningen moeten worden geboden in een betaalsysteem. 

Lees meer

MasterPass zet deze zomer voet op Nederlandse bodem

Screen Shot 2014-06-11 at 08.37.34Creditcardmaatschappij MasterCard maakt deze zomer de MasterPass beschikbaar in Nederland. Deze digitale portemonnee is ontwikkeld om het aankoopproces tijdens het online winkelen eenvoudiger en efficiënter te maken. Er bestaan al enkele kleinschalige initiatieven op dit moment, maar met de MasterPass en het vergelijkbare V.me van Visa zetten ook de grote spelers definitief voet op Nederlandse bodem.

De digitale portemonnee, e-wallet of digitale wallets, is niet helemaal nieuw. Eerder al verscheen deze blog over het fenomeen. In het kort: een digitale wallet is een virtuele portemonnee waar betaalinformatie en eventueel NAW-gegevens worden opgeslagen die worden ingevuld op het moment van transactie. Eenvoudig inloggen is voldoende. Alle benodigde informatie is dus al opgeslagen in de wallet en betalen kan met één druk op de knop.

Lees meer