*

Is PSD2 voor banken juist een kans of bedreiging?

psd2Een betere beveiliging, meer keuze voor consumenten en innovaties doorvoeren op het gebied van betalingen. Dat is in het kort waar de vernieuwde EU-richtlijnen, de Payment Service Directive 2, voor moet zorgen. De richtlijnen worden later dit jaar hoogstwaarschijnlijk aangenomen door de Europese Commissie en zorgen voor een volgende stap richting toekomst in de betaalwereld. Moeten banken bang zijn voor deze stap of juist vol enthousiasme de sprong wagen?

De Payment Service Directive is in 2007 ingevoerd en moest de concurrentie in het betalingslandschap verbeteren. Deze richtlijn richt zich op een wettelijke basis voor het verwerken van transacties in Europa. De PSD2 is een actualisering van deze richtlijnen en richt zich volgens Geert Blom van Enigma Consultants op de wetgeving over de maximaal toegestane hoogte van interbancaire vergoedingen en zijn er specifieke initiatieven opgenomen die meer concurrentie, efficiëntie en innovatie moeten creëren op het gebied van e-betalingen. Een belangrijk onderdeel van de PSD2 is dat externe partijen toegang tot betaalrekeningen kunnen krijgen om online betaaldiensten aan te kunnen bieden en betalingen te kunnen verwerken. Dat was voorheen alleen mogelijk door de banken zelf. Lees meer

De factor ‘arbeid’ is cruciaal bij bedrijfscontinuïteit

PeterDonaOudere werklozen komen nog maar moeilijk aan een baan omdat zij te eenzijdig zijn opgeleid en vaak uitgebreide maar specifieke ervaring hebben. Zij zijn moeilijk op andere plekken in te zetten, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Volgens HR-specialist Peter Dona is het daarom enorm belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. In deze blog legt hij uit waarom wendbaarheid, competenties en veerkracht samen met gezondheid of werkvermogen met elkaar worden geïntegreerd. Dona: “Duurzame inzetbaarheid is belangrijk om personeel zo goed mogelijk te laten functioneren, en daardoor organisaties succesvol te laten worden.”

Dona is medeauteur van het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’ dat gaat over bedrijfscontinuïteit (BC) en Risicomanagement en inmiddels is verschenen bij NEN. In een vorige blog sprak Erik van de Crommenacker vooral over het organisatorische aspect van BC, Dona bekijkt het veel meer vanuit het HR-perspectief. Hij is jaren werkzaam geweest als adviseur, onder andere bij TNO en directeur bij Arbo Unie, heeft sinds 2010 een eigen adviesbureau op HR-gebied en is kerndocent bij Avans Plus. Vanwege zijn achtergrond kijkt hij verder dan de organisatie, want volgens hem zijn wendbare organisaties niet mogelijk zonder wendbare werknemers. Lees meer

Deutsche Bank: ‘Digitale incassomachtigingen zijn de logische volgende stap in de digitalisering van betalingsverkeer’

Volgens sommigen zal negentig procent van de markt ermee gaan werken: Digitaal Incassomachtigen ook wel bekend als ‘e-mandates’ hebben alles in zich om dé nieuwe standaard te worden op het gebied van online incassomachtigingen. Vanaf vandaag introduceert ook Deutsche Bank Incassomachtigen en kunnen klanten van deze bank deze dienst aan hun klanten aanbieden.

“De introductie van digitaal incassomachtigen is een logisch gevolg van de digitalisering van het betalingsverkeer”, aldus Edwin Hartog. Als Hoofd Cash Management Corporates is hij eindverantwoordelijk voor alle cash management-activiteiten bij Deutsche Bank in Nederland. “Incassoverkeer is altijd al heel belangrijk geweest in Nederland. In het papieren tijdperk was dat vrij eenvoudig; je tekende een machtiging dat een bedrijf een bedrag mocht incasseren. Toen we steeds meer online gingen kopen, rees de vraag hoe je incasso via een website kunt regelen. Daar zijn verschillende vormen van ontstaan, tot aan een simpel ‘vinkje’ waarin je als consument verklaart dat de webshopeigenaar een bedrag van je rekening mag afschrijven. Dat is natuurlijk niet rechtsgeldig, maar het wordt wel getolereerd.” Lees meer

Real-time transactieverwerking wordt mogelijk in 2019 door investeringen in nieuwe infrastructuur

betaalverenigingBetalingen binnen vijf seconden bijboeken op een andere rekening, ook in het weekend en op feestdagen. Dat is vooralsnog niet mogelijk, maar de Nederlandse banken en DNB investeren in de komende vier jaren in een nieuwe infrastructuur die het mogelijk maakt om real-time transacties te verwerken. Dat hebben ze aangekondigd tijdens de meest recente vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Gijs Boudewijn, adjunct-directeur bij Betaalvereniging Nederland, legt in deze blog uit wat er nodig is om tot een nieuwe infrastructuur te komen. Lees meer

Incassomachtigen is het duwtje in de rug om digitale machtigingen van de grond te krijgen

IncassomachtigenEen rechtsgeldige machtiging voor een incasso op het internet bestond nog niet, maar met Incassomachtigen komt daar verandering in. De banken in Nederland hebben een nieuwe manier ontwikkeld om online via de bank een incassomachtiging af te geven. Een handtekening op papier is daardoor niet meer nodig, dat proces wordt op deze manier gedigitaliseerd. De eerste bank is inmiddels al operationeel en aan het eind van het jaar zijn alle banken over op het nieuwe systeem. De optie kan dan als aanvullende betaalmogelijkheid op websites worden aangeboden door onder meer winkels, energiebedrijven, verzekeraars en verenigingen.

De incassomachtiging is de Nederlandse eMandate-oplossing van banken, waarbij de bestaande bancaire toegangsmiddelen worden gebruikt. Voorheen waren al enkele marktpartijen actief met een oplossing voor de online automatische incasso, maar nu komen de banken met een eigen oplossing. “Dat is een stimulans voor de markt”, zegt Booster, partner bij Enigma en expert op dit gebied. “Ik verwacht dat negentig procent van de markt met deze oplossing gaat werken, omdat het op een vergelijkbare wijze als het nu zo populaire iDEAL wordt gebruikt.” In tijden waarin steeds meer administratieve handelingen via het internet verlopen, is het een logische stap om online een rechtsgeldige machtiging te introduceren. Lees meer

Britten shoppen veel liever online dan Nederlanders

Screen Shot 2015-05-07 at 11.29.06Van de Nederlanders koopt bijna 72 procent in de winkel en 29 procent online, terwijl 43 procent van de Britten de fysieke winkel prefereert en 56 procent online shopt. Dat is dus bijna twee keer zoveel als de Nederlandse consument. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC onder ruim duizend Nederlandse en tweeduizend Britse consumenten. De resultaten worden beschreven in het rapport met de veelzeggende naam ‘Nederlandse consument blijft een traditionele shopper’.

De Nederlandse consument vindt het dus veel fijner om een winkel binnen te lopen om het product te kunnen zien, kopen en direct kunnen meenemen. Veel meer dan dat ze hun producten online zoeken en kopen. Het contrast is groot met de Britten die juist veel meer online zoeken en shoppen. Hoe kan het verschil zo groot zijn?  Lees meer

Business continuity als kans voor een betere concurrentiepositie

erikHoe garandeer je als organisatie de continuïteit van de bedrijfsvoering? Dat is waar het om gaat bij business continuity management (BCM). Het is vaak een technisch verhaal waarbij wordt gekeken naar de essentiële bedrijfsprocessen en wat de gevolgen zijn als die processen uitvallen. In de eerdere blog ‘Business continuity is nooit af’ bleek dat er vooral aandacht is voor BCM bij calamiteiten, in deze blog wordt echter meer gekeken naar de kansen die deze kwaliteitsnorm met zich meebrengt voor grote en kleinere bedrijven.

Business continuity gaat over bedrijfsprocessen en risico’s in kaart brengen, wat voor veel partijen in de praktijk nog lastig blijkt te zijn. Erik van de Crommenacker, commercieel manager bij Nationale Nederlanden en vanuit het Nederlands Bureau voor bedrijfscontinuïteit (NBBC) gespecialiseerd in het onderwerp, maakt het echter concreter door ook te kijken naar de kansen in plaats van de alleen bedreigingen: “Je ziet vaak dat business continuity pas bij een calamiteit belangrijk wordt, maar wat kun je doen om de kans op een calamiteit te verminderen? Wat doe je om ervoor te zorgen dat over een aantal jaren nog steeds bestaansrecht hebt als bedrijf? Dat heeft vooral ook met kwaliteit en klanttevredenheid te maken, voor de korte en lange termijn.” Lees meer

Met Qiy abonneren bedrijven zich op de gegevens van hun klanten

Qiy“Op alle plekken op internet waar ik van een dienst gebruik wil maken, moet ik allerlei gegevens over mezelf afstaan. Ook moet ik een flink aantal pagina’s aan voorwaarden doorlezen. Dat wil ik niet”, stelt Maarten Louman, vanaf het begin betrokken bij de Qiy Foundation. “Bedrijven zouden zich moeten houden aan jouw voorwaarden, zodat jij de regie over je eigen gegevens behoudt.” Op basis van de R&D van de Qiy Foundation heeft dit denken het afgelopen jaar vorm gekregen in een afsprakenstelsel, in een rulebook en een governance model. Daarmee is Qiy klaar om de online wereld te veranderen. 

Allerlei deskundigen, de Qiy Foundation, bedrijven en de overheid begonnen op 11 november 2013 in diverse werkgroepen aan een omvangrijk programma met het definiëren van een standaard om consumenten de regie over hun eigen gegevens op internet terug te geven. Qiy kan een nieuwe standaard worden voor het ‘interoperabel uitwisselen van persoonlijke data’ over het internet. Waarbij mensen/consumenten/gebruikers zelf bepalen welke gegevens wanneer worden gedeeld. In een eerdere blog heb ik aangegeven dat Equens participeert in Qiy en gelooft in dit concept. Lees meer

Altijd up-to-date met SaaS voor banken

saasGebruik maken van up-to-date softwareapplicaties, zonder dat je dure systemen aanschaft of betaalt voor het onderhoud van die systemen. Dat is waar het bij ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) om draait. Je maakt gebruik van software zonder het te downloaden; denk aan bijvoorbeeld internetbankieren, wat je vanuit de browser kunt doen. Ook banken kijken steeds vaker naar deze vorm van dienstverlening in de backoffice, nu er veel bewegingen waarneembaar zijn in de betaalwereld. SaaS is een prima alternatief voor partijen die snel moeten inspelen op technologische ontwikkelingen.

Voor banken is het vaak lastig om innovaties meteen eigen te maken. Vooral door de introductie van SEPA worden veel nieuwe producten ontwikkeld, met nieuwe functionaliteiten. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld consumentenbescherming en e-mandates maken zowel de functionaliteit als de technologie in het betalingsverkeer complexer. Daarnaast wordt het voor veel marktpartijen steeds moeilijker om te voldoen aan wet- en regelgeving; zo moet je naast nationale regelgeving en toezicht ook voldoen aan Europese richtlijnen. Hoe ga je als bank om met die vele veranderingen op het gebied van technologie, terwijl je toch blijft voldoen aan de wet- en regelgeving? Lees meer

‘Nederlandse banken drijvende kracht achter internationale innovaties’

Chris Buijink NVBNederland staat internationaal bekend om zijn stabiele, betrouwbare en efficiënte betalingsverkeer. De afgelopen tien jaar is er wel behoorlijk wat veranderd. Zo bracht de crisis schade toe aan het imago van banken, waardoor de jaren daarna in het teken staan van het herstel van vertrouwen. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vierde eind 2014 samen met de leden het 25-jarig bestaan van de vereniging. In deze blog blikt Buijink terug op bereikte mijlpalen tijdens deze jaren en de huidige stand van zaken in het bankenlandschap.

Luisteren naar de klant

De NVB is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Dit zijn dus niet alleen Nederlandse banken, maar ook buitenlandse banken in Nederland. Het ultieme doel van de NVB is het zorgen voor een perfecte bancaire dienstverlening die betaalbaar, goed en gemakkelijk is voor een breed publiek. Buijink: “Nederland kent een traditie van uitstekend betalingsverkeer. Ons land beschikt over het beste, goedkoopste en meest efficiënte betalingsverkeer ter wereld.” In 2007 ontstond in ons land een financiële crisis. De crisis bracht niet alleen maar slechte dingen met zich mee: “De lessen die wij en onze leden leerden uit deze periode zijn nog steeds van kracht. Na de crisis is de focus van banken verschoven van schaalvergroting, globalisering en een focus op aandeelhouderswaarde naar toekomstgericht bankieren waarin de klant meer centraal staat. Dus écht luisteren naar de wensen en behoeften van klanten. En, nog belangrijker, daar ook naar handelen.”

Lees meer