*

Met business continuity flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden

Peter Wonder“Mijn keelpijn van nu kan betekenen dat ik morgen ziek ben, daar zit een redelijke mate van zekerheid in. Ik kan me actief voorbereiden door alvast mijn eerste afspraak morgenvroeg te schrappen, zodat mijn afspraak niet voor niets komt indien ik werkelijk afwezig ben.” Peter Wonder, COO/CIO bij Equens, wil met dit voorbeeld uitleggen waar business continuity om draait. “Van de andere kant, ga ik nu alvast al mijn vrienden uitnodigen voor een groot feest omdat ik een lot heb van de loterij van volgende week? Nee dus, en daar zit het verschil. Zaken kunnen gebeuren, maar je moet vooraf inschatten wat de waarschijnlijkheid is dat het gebeurt.”

In het kort is business continuity (BC) de manier waarop bedrijven de continuïteit van de bedrijfsvoering garanderen op het moment dat er calamiteiten zijn. In eerdere blogs is dit thema al eerder beschreven: Leon Strous vertelde over het belang van BC bij vitale sectoren, Erik van de Crommenacker ging dieper in op de kansen van BC en Peter Dona beschreef het menselijke aspect. Peter Wonder zoomt wat dieper in op de achterliggende processen: wat is er voor nodig dat de werknemers en de leiding weten wat ze moeten doen als de dienstverlening stil komt te liggen? “De continue dienstverlening naar klanten toe is cruciaal. Als we dat perfect doen, is er geen business continuity management nodig. Maar al ben je nog zo goed georganiseerd, er kan altijd wat gebeuren waardoor de continuïteit verstoort.” Lees meer

Vier manieren waarop banken de innovatie-inhaalslag willen maken

banking innovationNiets is zo frustrerend als de concurrentie links en voorbij te zien schieten, terwijl je lang een voorsprong hebt gehad. Het is een situatie waar veel banken wereldwijd momenteel verkeren, vooral nu de nieuwe PSD2-wetgeving het voor externe partijen eenvoudiger maakt om financiële diensten te verlenen. Deze nieuwe en snelle spelers treden het domein binnen dat voorheen uitsluitend voorbehouden was aan traditionele financiële instellingen. Hoe proberen banken aan te haken om uiteindelijk weer mee te doen aan kop?

Het is voor banken een uitdaging om constant aan te haken op óf voorop lopen in de voortschrijdende digitalisering. Voor jonge innovators is dat vaak eenvoudiger, vooral omdat zij zich richten op een specifieke dienstverlening. Waar banken goed zijn in de volledige financiële dienstverlening en profiteren van het vertrouwen van consument in het beheren van geld, excelleren de zogeheten fintechs juist in een specifiek onderdeel van die dienstverlening met specifieke technologie. Lees meer

Vier factoren waarom mobiel betalen een enorme vlucht gaat nemen

mobielIn 2017 zijn alle mobiele betalingen wereldwijd goed voor een bedrag van 1 biljoen dollar. Dat stelde onderzoeksbureau IDC in augustus van dit jaar. Dat is ruim twee keer zo veel als de bijna 500 miljard dollar omzet die voor dit jaar wordt verwacht. Deze flinke stijging laat zien dat er veel staat te gebeuren op het gebied van mobiel betalen. Waarom gaan de technologie en het gebruik van mobiel betalen zo’n enorme vlucht nemen in de komende jaren?

Mobiel betalen is het kunnen betalen met een mobiel apparaat zoals de moderne smartphone. Het lijkt wel alsof de mobiele telefoon het belangrijkste speerpunt is geworden van innovatie op het gebied van betalen. Dat is ook niet gek, want de smartphone speelt steeds meer een centrale rol in ieders leven. Zowel smarthponemakers (de hardware) als softwareontwikkelaars en betaalverwerkers timmeren hard aan de weg om mobiel betalen mogelijk te maken. Lees meer

Is PSD2 voor banken juist een kans of bedreiging?

psd2Een betere beveiliging, meer keuze voor consumenten en innovaties doorvoeren op het gebied van betalingen. Dat is in het kort waar de vernieuwde EU-richtlijnen, de Payment Service Directive 2, voor moet zorgen. De richtlijnen worden later dit jaar hoogstwaarschijnlijk aangenomen door de Europese Commissie en zorgen voor een volgende stap richting toekomst in de betaalwereld. Moeten banken bang zijn voor deze stap of juist vol enthousiasme de sprong wagen?

De Payment Service Directive is in 2007 ingevoerd en moest de concurrentie in het betalingslandschap verbeteren. Deze richtlijn richt zich op een wettelijke basis voor het verwerken van transacties in Europa. De PSD2 is een actualisering van deze richtlijnen en richt zich volgens Geert Blom van Enigma Consultants op de wetgeving over de maximaal toegestane hoogte van interbancaire vergoedingen en zijn er specifieke initiatieven opgenomen die meer concurrentie, efficiëntie en innovatie moeten creëren op het gebied van e-betalingen. Een belangrijk onderdeel van de PSD2 is dat externe partijen toegang tot betaalrekeningen kunnen krijgen om online betaaldiensten aan te kunnen bieden en betalingen te kunnen verwerken. Dat was voorheen alleen mogelijk door de banken zelf. Lees meer

De factor ‘arbeid’ is cruciaal bij bedrijfscontinuïteit

PeterDonaOudere werklozen komen nog maar moeilijk aan een baan omdat zij te eenzijdig zijn opgeleid en vaak uitgebreide maar specifieke ervaring hebben. Zij zijn moeilijk op andere plekken in te zetten, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Volgens HR-specialist Peter Dona is het daarom enorm belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. In deze blog legt hij uit waarom wendbaarheid, competenties en veerkracht samen met gezondheid of werkvermogen met elkaar worden geïntegreerd. Dona: “Duurzame inzetbaarheid is belangrijk om personeel zo goed mogelijk te laten functioneren, en daardoor organisaties succesvol te laten worden.”

Dona is medeauteur van het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’ dat gaat over bedrijfscontinuïteit (BC) en Risicomanagement en inmiddels is verschenen bij NEN. In een vorige blog sprak Erik van de Crommenacker vooral over het organisatorische aspect van BC, Dona bekijkt het veel meer vanuit het HR-perspectief. Hij is jaren werkzaam geweest als adviseur, onder andere bij TNO en directeur bij Arbo Unie, heeft sinds 2010 een eigen adviesbureau op HR-gebied en is kerndocent bij Avans Plus. Vanwege zijn achtergrond kijkt hij verder dan de organisatie, want volgens hem zijn wendbare organisaties niet mogelijk zonder wendbare werknemers. Lees meer

Deutsche Bank: ‘Digitale incassomachtigingen zijn de logische volgende stap in de digitalisering van betalingsverkeer’

Volgens sommigen zal negentig procent van de markt ermee gaan werken: Digitaal Incassomachtigen ook wel bekend als ‘e-mandates’ hebben alles in zich om dé nieuwe standaard te worden op het gebied van online incassomachtigingen. Vanaf vandaag introduceert ook Deutsche Bank Incassomachtigen en kunnen klanten van deze bank deze dienst aan hun klanten aanbieden.

“De introductie van digitaal incassomachtigen is een logisch gevolg van de digitalisering van het betalingsverkeer”, aldus Edwin Hartog. Als Hoofd Cash Management Corporates is hij eindverantwoordelijk voor alle cash management-activiteiten bij Deutsche Bank in Nederland. “Incassoverkeer is altijd al heel belangrijk geweest in Nederland. In het papieren tijdperk was dat vrij eenvoudig; je tekende een machtiging dat een bedrijf een bedrag mocht incasseren. Toen we steeds meer online gingen kopen, rees de vraag hoe je incasso via een website kunt regelen. Daar zijn verschillende vormen van ontstaan, tot aan een simpel ‘vinkje’ waarin je als consument verklaart dat de webshopeigenaar een bedrag van je rekening mag afschrijven. Dat is natuurlijk niet rechtsgeldig, maar het wordt wel getolereerd.” Lees meer

Real-time transactieverwerking wordt mogelijk in 2019 door investeringen in nieuwe infrastructuur

betaalverenigingBetalingen binnen vijf seconden bijboeken op een andere rekening, ook in het weekend en op feestdagen. Dat is vooralsnog niet mogelijk, maar de Nederlandse banken en DNB investeren in de komende vier jaren in een nieuwe infrastructuur die het mogelijk maakt om real-time transacties te verwerken. Dat hebben ze aangekondigd tijdens de meest recente vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Gijs Boudewijn, adjunct-directeur bij Betaalvereniging Nederland, legt in deze blog uit wat er nodig is om tot een nieuwe infrastructuur te komen. Lees meer

Incassomachtigen is het duwtje in de rug om digitale machtigingen van de grond te krijgen

IncassomachtigenEen rechtsgeldige machtiging voor een incasso op het internet bestond nog niet, maar met Incassomachtigen komt daar verandering in. De banken in Nederland hebben een nieuwe manier ontwikkeld om online via de bank een incassomachtiging af te geven. Een handtekening op papier is daardoor niet meer nodig, dat proces wordt op deze manier gedigitaliseerd. De eerste bank is inmiddels al operationeel en aan het eind van het jaar zijn alle banken over op het nieuwe systeem. De optie kan dan als aanvullende betaalmogelijkheid op websites worden aangeboden door onder meer winkels, energiebedrijven, verzekeraars en verenigingen.

De incassomachtiging is de Nederlandse eMandate-oplossing van banken, waarbij de bestaande bancaire toegangsmiddelen worden gebruikt. Voorheen waren al enkele marktpartijen actief met een oplossing voor de online automatische incasso, maar nu komen de banken met een eigen oplossing. “Dat is een stimulans voor de markt”, zegt Booster, partner bij Enigma en expert op dit gebied. “Ik verwacht dat negentig procent van de markt met deze oplossing gaat werken, omdat het op een vergelijkbare wijze als het nu zo populaire iDEAL wordt gebruikt.” In tijden waarin steeds meer administratieve handelingen via het internet verlopen, is het een logische stap om online een rechtsgeldige machtiging te introduceren. Lees meer

Britten shoppen veel liever online dan Nederlanders

Screen Shot 2015-05-07 at 11.29.06Van de Nederlanders koopt bijna 72 procent in de winkel en 29 procent online, terwijl 43 procent van de Britten de fysieke winkel prefereert en 56 procent online shopt. Dat is dus bijna twee keer zoveel als de Nederlandse consument. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC onder ruim duizend Nederlandse en tweeduizend Britse consumenten. De resultaten worden beschreven in het rapport met de veelzeggende naam ‘Nederlandse consument blijft een traditionele shopper’.

De Nederlandse consument vindt het dus veel fijner om een winkel binnen te lopen om het product te kunnen zien, kopen en direct kunnen meenemen. Veel meer dan dat ze hun producten online zoeken en kopen. Het contrast is groot met de Britten die juist veel meer online zoeken en shoppen. Hoe kan het verschil zo groot zijn?  Lees meer

Business continuity als kans voor een betere concurrentiepositie

erikHoe garandeer je als organisatie de continuïteit van de bedrijfsvoering? Dat is waar het om gaat bij business continuity management (BCM). Het is vaak een technisch verhaal waarbij wordt gekeken naar de essentiële bedrijfsprocessen en wat de gevolgen zijn als die processen uitvallen. In de eerdere blog ‘Business continuity is nooit af’ bleek dat er vooral aandacht is voor BCM bij calamiteiten, in deze blog wordt echter meer gekeken naar de kansen die deze kwaliteitsnorm met zich meebrengt voor grote en kleinere bedrijven.

Business continuity gaat over bedrijfsprocessen en risico’s in kaart brengen, wat voor veel partijen in de praktijk nog lastig blijkt te zijn. Erik van de Crommenacker, commercieel manager bij Nationale Nederlanden en vanuit het Nederlands Bureau voor bedrijfscontinuïteit (NBBC) gespecialiseerd in het onderwerp, maakt het echter concreter door ook te kijken naar de kansen in plaats van de alleen bedreigingen: “Je ziet vaak dat business continuity pas bij een calamiteit belangrijk wordt, maar wat kun je doen om de kans op een calamiteit te verminderen? Wat doe je om ervoor te zorgen dat over een aantal jaren nog steeds bestaansrecht hebt als bedrijf? Dat heeft vooral ook met kwaliteit en klanttevredenheid te maken, voor de korte en lange termijn.” Lees meer